Aktuálne ...

 

 

... Vážení priatelia, dovoľte nám, aby sme Vás informovali, že prezidentská rada SSTKK schválila kalendár podujatí pre sezónu 2018 - 2019 ... Viac informácií nájdete tu ...

 

... Vážení priatelia, dovoľte nám, aby sme Vás informovali, že 2. seminár tradičného karate a kobudo, ktorý sa mal uskutočniť v sobotu 17.11.2018 sa na základe rozhodnutie predsedníctva SSTKK presúva na sobotu 01. decembra 2018. Viac informácií k organizácii uverejníme čoskoro ...

Slovenská spoločnosť tradičného karate a kobudo

gallery/logo-farebny-znak

Organizačná štruktúra SSTKK

 

Prezidentská rada:

 

Prezident: JUDr. Erik Štefák

Viceprezident: Ing. Peter Krč
Generálny sekretár: p. Anna Jesenská

Člen PR pre organizáciu seminárov: Ing. Norbert Kustra

Člen PR pre organizáciu súťaží: Ing. Peter Suchý

 

Kontrolór: Ing. Štefan Jány

 

Disciplinárna komisia:

 

Ing. Miroslav Krištofík,

Bc. Zuzana Schlosserová

Ing. Ľubomír Bialek

 

Kolégium danov - komisia:

(V zmysle Technického a skúšobného poriadku SSTKK je členom kolégia danov každý nositeľ STV 3. dan a vyššie v karate a 1. dan a vyššie v kobudo pokiaľ bol tento stupeň udelený komisiou ktorej členmi boli okinawskí učitelia.) 

 

Erik Štefák (5. dan karate, 3. dan kobudo, 1. dan Iaido)

Mirek Brokeš (5. dan karate, 3. dan kobudo)

Ondrej Novosad (4. dan karate, 2. dan kobudo)

Peter Krč (4. dan karate)

Michal Netolický (4. dan karate, 1. dan kobudo)

Jaroslav Krám (3. dan karate, 1. dan Ju-jutsu)

Ľubomír Bialek (3. dan karate, 2. dan Iaido)

Peter Suchý (3. dan karate)

Miroslav Krištofík (3. dan karate)

Anna Jesenská (3. dan karate)

Milan Korec (3. dan karate)

Peter Bohov (2. dan karate, 2. dan kobudo)

 

Organizačná štruktúra a dôležité dokumenty SSTKK